مونز استریم
MoonsStream
مونزاپ
MoonsApp
خانه » میانبر های عمومی ویندوز

میانبر های عمومی ویندوز

98 میانبرهای ویندوز(بخش اول)

نوشته شده توسط شهاب الدین ابویی در تازه های تکنولوژی
98 میانبرهای ویندوز(بخش اول)
shortcuts یا کلید میانبر از جمله مهمترین بخش های کامپیوتر هست که البته مورد توجه حرفه ای ها قرار می گیرد در صورتی که همه به راحتی با استفاده از انها می توانند حرفه ای تر شوند و سریع تر کار های خود را انجام دهند.   The General Shortcuts در اینجا لیستی از میانبر های عمومی می باشد: عمومی میانبر خواهیم با برخی از کلید های میانبر واقعا که شما اغلب مورد استفاده کیکآف. CTRL + C (کپی) CTRL + X (کات) CTRL + V (چسباندن) CTRL + Z (خنثیسازی) delete (حذف) shift + delete (حذف آیتم انتخاب شده را بدون قرار دادن آیتم در سطل بازیافت) CTRL در حالی که ...